Bộ Tài chính không chấp thuận tăng giá thép

Bộ Tài chính cho biết, ngày 24/12/2010 và ngày 29/12/2010 Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính đã nhận được các công văn đăng ký giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép (Tổng Công ty Thép Việt Nam: công văn số số 174/VNS-TTR ngày 22/12/2010; Công ty Thép Vinakyoei: Phương án giá ngày 22/12/2010). Về việc này, Bộ Tài chính đã có công văn 249/CQLG-TLSX như sau:

Trong công văn đăng ký giá bán thép kèm theo phương án giá của các công ty sản xuất thép nêu chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công tăng nên phải điều chỉnh tăng giá. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình, Cục Quản lý Giá xác định: để bù đắp các chi phí đầu vào tăng, trong tháng 11/2010 các đơn vị đã 2 lần điều chỉnh tăng giá. Mặt khác, hiện nay giá cả của các yếu tố chi phí đầu vào để sản xuất thép cơ bản vẫn giữ ổn định (giá phôi thép trên thị trường thế giới trong tháng 12/2010 không tăng so với tháng 11/2010, giá xăng dầu ổn định từ tháng 8/2010 đến nay, giá điện ổn định đến hết 2010, tiền lương không tăng). Trong khi đó tại công văn số 174/VNS-TTR ngày 22/12/2010 của Tổng Công ty Thép Việt Nam đăng ký tiếp tục tăng giá bán với các yếu tố chi phí tăng giá quá cao, không hợp lý như: chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trực tiếp tăng 4,03%, chi phí bán hàng tăng 291,67% so với kỳ trước; phương án giá ngày 23/12/2010 của Công ty Thép Vinakyoei đăng ký giá tăng chủ yếu do tăng chi phi bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (mức tăng 84.000đ/tấn so với kỳ trước).

Để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát và kiềm chế lạm phát ngay từ đầu năm 2010, Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính đề nghị Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Thép Vinakyoei phấn đấu tiết kiệm chi phí, giữ ổn định giá thép, không tăng giá thép như mức đã đăng ký tại công văn số 174/VNS-TTR ngày 22/12/2010 của Tổng Công ty Thép Việt Nam và Phương án giá ngày 23/12/2010 của Công ty Thép Vinakyoei.


Theo DDDN

Bài viết liên quan