Lời Tựa

Lời Tựa

Từ thuở xa xưa đến nay, xây nhà là một trong những điều quan trọng nhất của một đời người.

Quy trình xây nhà

Quy trình xây nhà

Giới thiệu tới các bạn 8 bước cơ bản trong quy trình xây nhà.

Quy trình xây nhà: B1

Quy trình xây nhà: B1

Bước số 1 trong Quy trình xây nhà: Tìm mua đất xây dựng, lập kế hoạch xây nhà, Chuẩn bị các thủ tục pháp lý

Quy trình xây nhà: B2

Quy trình xây nhà: B2

Bước số 2 trong Quy trình xây nhà: Chuẩn bị thủ tục pháp lý + Chọn nhà tư vấn thiết kế xây dựng

Quy trình xây nhà: B3

Quy trình xây nhà: B3

Bước số 3 trong Quy trình xây nhà: Hoàn thiện hồ sơ xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, nhập vật tư

Quy trình xây nhà: B4

Quy trình xây nhà: B4

Bước số 4 trong Quy trình xây nhà: Các thủ tục chuẩn bị khởi công

Quy trình xây nhà: B5

Quy trình xây nhà: B5

Bước số 5 trong Quy trình xây nhà: Chuẩn bị mặt bằng, làm nền móng

Quy trình xây nhà: B6

Quy trình xây nhà: B6

Bước số 6 trong Quy trình xây nhà: Xây dựng phần khung nhà (phần thô)

Quy trình xây nhà: B7

Quy trình xây nhà: B7

Bước số 7 trong Quy trình xây nhà: Giai đoạn hoàn thiện

Quy trình xây nhà: B8

Quy trình xây nhà: B8

Bước số 8 trong Quy trình xây nhà: Sản xuất, lắp đặt nội thất cho ngôi nhà. Cách sử dụng và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng