Gia hạn giấy phép nhập khẩu tự động thép

Ngày 28-12, Bộ Công Thương ban hành thông tư gia hạn áp dụng giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép đến hết năm 2011.

Gia hạn giấy phép nhập khẩu tự động thép

Tháng 7-2010, trước đề nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam, Bộ Công Thương cũng đã ban hành quy định áp dụng giấy phép nhập khẩu này đến cuối năm 2010.

Gần đây, Hiệp hội Thép Việt Nam đề nghị tiếp tục duy trì biện pháp quản lý này thêm nữa để kiểm soát lượng thép ngoại nhập, giảm nhập siêu. Hiệp hội Thép còn đề nghị áp dụng chế độ giấy phép này đối với một số sản phẩm thép khác như thép dây.

Theo: phapluat LP