Trang Chủ / Giới Thiệu

Giới Thiệu

Giới thiệu về Công Ty

KHAI ĐẠT được hình thành vào ngày 24 tháng 10 năm 2003 với ý tưởng đầu tiên tạo dựng và đẩy mạnh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, bằng những nổ lực không...

Lịch sử hình thành

KHAI ĐẠT được hình thành vào ngày 24 tháng 10 năm 2003 với ý tưởng đầu tiên tạo dựng và đẩy mạnh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, bằng những nổ lực không...

Hồ sơ năng lực

KHAI ĐẠT được hình thành vào ngày 24 tháng 10 năm 2003 với ý tưởng đầu tiên tạo dựng và đẩy mạnh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, bằng những nổ lực không...

0902 68 58 48 Thi Công
0908 979 080 Thiết Kế