Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max

Thể hiện ý tưởng và sự sáng tạo của mình trong thiết kế kiến trúc bằng phần mềm 3D Max đã trở nên khá phổ biến hiện nay.
Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max  
 
3D Max là một trong những phần mềm phổ biển cho các kiến trúc sư và các nhà thiết kế nội thất. Phần mềm này được sử dụng để trình bày ý tưởng thiết kế kiến trúc dưới dạng 3D của các dự án xây dựng. Mặc dù vậy, để sử dụng thành thạo phần mềm này trong thời gian ngắn cũng không đơn giản, để dùng được nó cần phải bỏ công sức để học.
 
Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max
 
Archi gửi đến bạn một vài các ví dụ tiêu biểu về thiết kế nội thất trong nhà bằng 3D Max. Trình plugin V-Ray có 1 vai trò lớn trong 3D Max để làm cho hình ảnh thật hơn, và Photoshop dùng để chỉnh sửa các hình ảnh như độ tương phản, tạo bóng, cân bằng màu...
 
Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max - 
 
Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max  
 
 Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max
 
Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max -  
 
Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D maxkd 
 
Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max - 
 
 Những thiết kế nội thất đẹp bằng 3D max -
 
 
Theo: archi.vn