Tích cực đưa VLXD không nung ra thị trường

Là một trong những thương hiệu xi măng (XM) lớn tại miền Trung, XM Hoàng Mai đang nhanh chóng đưa dây chuyền sản xuất bê tông thương phẩm ra thị trường. Theo kế hoạch năm 2011, Cty sẽ cung cấp 40 nghìn m3 bê tông thương phẩm với doanh thu ước đạt 45 tỷ đồng. Cùng với sản xuất và tiêu thụ gạch blog không nung, khoảng 15 triệu viên, XM Hoàng Mai đang nhanh chóng thúc đẩy chương trình sản xuất VLXD không nung, góp phần thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm của TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) trong đó sau XM sẽ là VLXD không nung và cốt liệu.

ngành Xây dựng đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất gạch không nun
Nhiều DN ngành Xây dựng đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất gạch không nung

Ngoài những khó khăn chung của ngành công nghiệp sản xuất XM như giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá than, điện thì XM Hoàng Mai dù là thương hiệu quen thuộc tại khu vực miền Trung cũng chịu nhiều áp lực do nhu cầu XM trên thị trường tăng trưởng thấp, bão lũ xảy ra liên tục và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thụ. Thêm vào đó, việc vận chuyển XM vào thị trường miền Trung và Tây Nguyên cũng gặp nhiều khó khăn do giá cước vận tải tăng, phương tiện vận chuyển thiếu. Trong tình hình đó, XM Hoàng Mai đã có nhiều nỗ lực để tăng sản lượng tại các địa bàn truyền thống, đặc biệt là tại địa bàn Nghệ An tăng 15% so với năm 2009. Tuy nhiên, các địa bàn khác đã có sự chững lại hoặc giảm sản lượng đáng kể do sự cạnh tranh gay gắt của các chủng loại XM trên thị trường ngoài VICEM với cơ chế giá bán và điều kiện thương mại hấp dẫn. Cuộc chiến trên thị trường đã làm cho sản lượng tiêu thụ của XM Hoàng Mai không đạt kế hoạch ngân sách đề ra dù mục tiêu về lợi nhuận vẫn đạt được. Trong bối cảnh đó, phát triển VLXD không nung là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Chung - Chủ tịch HĐTV VICEM thì “phát triển VLXD không nung phải đi cùng lợi nhuận của doanh nghiệp, bài toán này XM Hoàng Mai cần tính toán một cách cụ thể”

Góp một phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu SXKD, trên lĩnh vực tài chính XM Hoàng Mai đã cân đối nguồn tài chính để trả nợ đầy đủ và đúng hạn, trả nợ trước hạn một số khoản vay ngoại tệ để tránh rủi ro do chênh lệch tỷ giá, đồng thời sử dụng linh hoạt nguồn vốn để nâng cao hiệu quả đồng vốn. Mặc dù vậy, việc ngân hàng tăng lãi suất và tỷ giá ngoại tệ tăng cao làm tăng nguồn tiền trả nợ của Cty dẫn đến lợi nhuận giảm là một thực tế không thể phủ nhận.

Thực hiện mục tiêu SXKD hiệu quả, trong đó sản xuất và tiêu thụ 1,65 triệu tấn XM; bê tông thương phẩm 40 nghìn m3, đá xây dựng 250 nghìn m3 và 15 triệu viên gạch blog không nung; doanh thu ước đạt 1.693 tỷ đồng (XM 1.616 tỷ đồng, bê tông thương phẩm 45 tỷ đồng, đá xây dựng 20 tỷ đồng, gạch block không nung 12 tỷ đồng), XM Hoàng Mai phấn đấu trong tháng 5/2011 đưa dây chuyền sản xuất bê tông thương phẩm vào hoạt động. Như vậy, sang năm 2012 sản lượng bê tông thương phẩm sẽ tăng gấp đôi. XM Hoàng Mai cũng có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất gạch block, điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn thông qua việc sản xuất sẽ hạn chế việc xâm nhập thị trường của XM khác ngoài VICEM. Mặc dù sản xuất và tiêu thụ XM vẫn là sản xuất chủ đạo nhưng XM Hoàng Mai đã dành sự quan tâm lớn đến sản xuất VLXD không nung, vừa đẩy mạnh tiêu thụ XM vừa giữ thị phần trong điều kiện cung vượt cầu.

Theo: baoxaydung

Bài viết liên quan