nha-pho,biet-thu,thiet-ke-kien-truc

Trần Trình Tường

Thiết kế - thi công nhà phố Trần Trình Tường
ĐC:148 Trần Thụ Độ,P.Phú Thạnh,Q.Tân Phú
Thiết kế: KTS.Trần Quang Thế

Thiết kế - thi công nhà phố La Mai Hàn Trang

Mặt tiền nhà phố Trần Trình Tường: Phối cảnh 1

Thiết kế - thi công nhà phố La Mai Hàn Trang
 

Mặt tiền nhà phố Trần Trình Tường: Phối cảnh 2nha-pho,biet-thu,thiet-ke-kien-truc
Nhà phố khác
Nhà Phố: T.Chiếm
Nhà Phố: T.Chiếm
Nhà Phố: Anh Bảo
Nhà Phố: Anh Bảo
Nhà Phố: Mai Trinh
Nhà Phố: Mai Trinh
Nhà Phố : Hàn Trang
Nhà Phố : Hàn Trang
Nhà Phố : Anh Liêm
Nhà Phố : Anh Liêm
Nhà Phố : Cô Lan
Nhà Phố : Cô Lan
Nhà Phố :Chị Thoa
Nhà Phố :Chị Thoa
Nhà Phố : Cô Hoàng
Nhà Phố : Cô Hoàng
Nhà Phố : Chị Phương
Nhà Phố : Chị Phương
Nhà Phố : Anh Thắng
Nhà Phố : Anh Thắng
nha-pho,biet-thu,thiet-ke-kien-truc