Viện trợ không hoàn lại 3 dự án xây dựng ở Việt Nam

Viện trợ không hoàn lại 3 dự án xây dựng ở Việt Nam
Cầu Bãi Cháy – dấu ấn tư vấn Nhật bản tại Việt Nam

Đó là dự án "Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Việt Ngọc" huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang với số tiền 89.948USD; 71.664 USD cho dự án "Nâng cấp đường giao thông xã Bảo Hưng" huyệnTrấn Yên, tỉnh Yên Bái và dự án "Xây dựng Trường tiểu học xã Hưng Yên" huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An với số tiền viện trợ là 99.132 USD.

Tú Uyên - baoxaydung

Bài viết liên quan